sábado, 30 de janeiro de 2016

Moción de urxencia: “En defensa do acordo de Schengen”

A seguir o texto da moción que presentamos no pleno do día 28/01/2016 e que quedou enriba da mesa a proposta do PSOE que foi aceptada por C21 para encontrar unha redación que satisfacese a todos:O Acordo de Schengen é unha convención entre países europeos sobre unha política de abertura das fronteiras e libre circulación de persoas entre os países signatários. Un total de 30 países, incluindo todos os integrantes da Unión Europea (excepto Irlanda e Reino Unido) e tres países que non son membros da UE (Islándia, Noruega e Suíza), asinaron o acordo de Schengen.

Na actualidade este acordo está a ser posto en causa polas diferenzas entre algúns dos distintos paises que o asinaron sobre como lidar coa crise dos refuxiados, non é obxecto desta moción entrar no fondo desta crise e das suas posibles solucións, o que nos debe ocupar e preocupar como administración local dunha cidade fronteiriza é facer o que estea nas nosas máns para defender a libre circulación entre os distintos paises xa que é algo que nos afecta de forma moi directa e significativa.

A quebra de Schengen teria efeitos moi perxudiciais sobre a economía europea en xeral e das poboacións transfronteirizas en particular e causaría inumeros trastornos na vida diaria de moitas persoas que vivimos perto das fronteiras e hai moitos opinadores e lideres políticos, comos os primeiros ministros francés (socialista) e holandés (liberal) que cren que é unha seria ameaza á propia existencia da Unión Europea, mesmo no curto prazo.

É portanto imprescindible que as administracións locais de toda a UE, especialmente aquelas máis próximas das fronteiras traslademos a máxima presión política aos mandatarios da UE para que a preservación de Schengen sexa dunha prioridade máxima, un logro irrenunciable para a liberdade e prosperidade dos nosos pobos.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:

-Que o pleno do concello de Tui aprovar esta resolución en defensa do acordo de Schengen e que posteriormente sexa trasladada a todos os municipios fronteirizos de Galicia cun chamado para que se unan a esta iniciativa.
-Pactar no seo da eurocidade que nos vincula con Valença do Minho unha resolución conxunta que por sua vez sexa trasladada á Comisión Europea, aos primeiros ministros español e portugués, ás federacións nacionais de municipios e á confederación europea de municipios.

Carlos Vázquez Padín
Porta-Voz do grupo municipal de C21

Nenhum comentário:

Postar um comentário